การประยุกต์ใช้และการพัฒนาสายพานลำเลียง

สายพานลำเลียงเป็นส่วนหลักของสายพานลำเลียง ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขนส่งต่อเนื่องขนาดใหญ่ในภาคถ่านหินเหมืองแร่โลหะเคมีการก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุที่จะขนส่งแบ่งออกเป็นบล็อกผงแป้งและชิ้นส่วน สิ่งของต่างๆเป็นต้นสายพานลำเลียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ วัสดุโครงหุ้มชั้นและวัสดุด้านล่างซึ่งครอบคลุมชั้นและชั้นโครงเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพ

ตามวัสดุที่แตกต่างกันที่ใช้ในชั้นปิดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: สายพานลำเลียงหนักและสายพานลำเลียงเบา สายพานลำเลียงสำหรับงานหนักใช้ยาง (รวมทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์) เป็นวัตถุดิบหลักจึงเรียกอีกอย่างว่าสายพานลำเลียงยางและการใช้งานจะเน้นในด้านอุตสาหกรรมหนักและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามการใช้งานที่แตกต่างกันสายพานยางสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสายพานส่งและสายพานลำเลียง เดิมใช้สำหรับการส่งผ่านทางกลและส่วนปลายน้ำส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบส่งกำลังเช่นรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร หลังนี้ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุและความต้องการหลักจะกระจุกตัวอยู่ในเหมืองถ่านหินซึ่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กท่าเรือพลังงานและปูนซีเมนต์ที่สำคัญทั้งห้า สายพานลำเลียงน้ำหนักเบาส่วนใหญ่ใช้วัสดุโพลีเมอร์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเบาเช่นอาหารและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสายพานลำเลียงยางมีประวัติการพัฒนาที่ยาวนานเทคโนโลยีที่ค่อนข้างครบวงจรและการจัดหาวัตถุดิบและข้อกำหนดด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันพื้นที่การผลิตส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา จีนเป็นผู้ผลิตสายพานลำเลียงยางรายใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศ.

ในระยะนี้อุตสาหกรรมสายพานลำเลียงของโลกกำลังเร่งถ่ายโอนไปยังประเทศกำลังพัฒนา

จีนเป็นประเทศหลักในการดำเนินการถ่ายโอนอุตสาหกรรมสายพานลำเลียงระหว่างประเทศ สาเหตุหลักคือต้นทุนการผลิตในประเทศต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมาก จีนกลายเป็นตลาดการผลิตและการบริโภคสายพานลำเลียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอัตราการเติบโตของตลาดยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก อุตสาหกรรมสายพานลำเลียงในประเทศด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัท ในอุตสาหกรรมบางแห่งจึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่สูงถึงระดับสากลและมีความสามารถในการถ่ายโอนอุตสาหกรรม

จีนบราซิลและประเทศอุตสาหกรรมใหม่อื่น ๆ กำลังอยู่ในกระบวนการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมหนักและเคมีทำให้ตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมสายพานลำเลียงและดึงดูด บริษัท ต่างๆให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสายพานลำเลียง ลักษณะสำคัญของตลาดสายพานลำเลียงในประเทศอุตสาหกรรมใหม่คือการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว บริษัท ผู้ผลิตจำนวนมากและความเข้มข้นของอุตสาหกรรมต่ำ ในปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้กลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคสายพานลำเลียงหลักของโลก ในหมู่พวกเขาจีนกลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคสายพานลำเลียงรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผลผลิตคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตทั้งหมดของโลก

การเกิดขึ้นของสายพานลำเลียงได้ช่วยเพิ่มการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับใหญ่ ทุกคนควรทราบว่าจีนเป็นประเทศที่มีความต้องการสายพานลำเลียงเป็นจำนวนมากดังนั้นประเทศของเราจึงเป็นประเทศใหญ่ในการผลิตสายพานลำเลียง


เวลาโพสต์: ม.ค. -22-2564